[Photo] Công đảng thắng đảng Bảo thủ, chiếm đa số tại Hạ viện

Hà Nội (TTXVN 5/7/2024) Ngày 5/7/2024, kết quả sơ bộ cuộc tổng tuyển cử tại Anh cho thấy Công đảng đã giành được hơn 389 ghế trong tổng số 650 ghế tại Hạ viện. Trong khi đó, đảng Bảo thủ của Thủ tướng Rishi Sunak được cho là sẽ hứng chịu thất bại lớn nhất trong lịch sử khi chỉ giành được 94 ghế tính đến thời điệm hiện tại. Số ghế thấp nhất trước đó đảng này giành được tại một cuộc tổng tuyển cử là 156 ghế vào năm 1906. Như vậy, Công đảng đã giành được nhiều hơn số ghế tối thiểu (326 ghế) để chiếm đa số tại Hạ viện, theo đó lãnh đạo Công đảng Keir Starmer sẽ trở thành Thủ tướng mới của Anh.

  • Lãnh đạo Công đảng Anh Keir Starmer trong bài phát biểu sau khi kết quả bầu cử được công bố, tại London, ngày 5/7/2024. Ảnh: Getty Images/TTXVN

  • Lãnh đạo Công đảng Anh Keir Starmer trong bài phát biểu sau khi kết quả bầu cử được công bố, tại London, ngày 5/7/2024. Ảnh: Getty Images/TTXVN