CPI bình quân 9 tháng năm 2023 tăng 3,16%

Hà Nội (TTXVN 29/9/2023) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng năm 2023 tăng 3,16% so với cùng kỳ năm 2022.