[Photo] Cử tri Hà Lan bắt đầu đi bỏ phiếu

Hà Nội (TTXVN 6/6/2024) Ngày 6/6/2024, cuộc bỏ phiếu bầu Nghị viện châu Âu (EP) năm 2024 chính thức bắt đầu tại Hà Lan. Hà Lan là quốc gia đầu tiên tiến hành bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra 4 ngày trên toàn Liên minh châu Âu (EU). Khoảng 370 triệu cử tri từ 27 quốc gia thành viên EU dự kiến đi bỏ phiếu để bầu chọn 720 nghị sĩ cho nhiệm kỳ 5 năm mới của EP.

  • Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu tại điểm bầu cử ở Baarle-Nassau, Hà Lan, ngày 6/6/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu tại điểm bầu cử ở Baarle-Nassau, Hà Lan, ngày 6/6/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu tại điểm bầu cử ở Baarle-Nassau, Hà Lan, ngày 6/6/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Cử tri bỏ phiếu bầu cử Nghị viện châu Âu ở Riga, Latvia ngày 6/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN

  • Cử tri bỏ phiếu bầu cử Nghị viện châu Âu ở Riga, Latvia ngày 6/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN

  • Cử tri bỏ phiếu bầu cử Nghị viện châu Âu ở Riga, Latvia ngày 6/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN