[Photo] Cử tri Latvia bầu cử Nghị viện châu Âu

Hà Nội (TTXVN 8/6/2024) Ngày 6/6/2024, cử tri Latvia đi bỏ phiếu bầu cử Nghị viện châu Âu (EP). Ảnh: TTXVN phát

  • Cử tri bỏ phiếu bầu cử Nghị viện châu Âu ở Riga, Latvia ngày 6/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN

  • Cử tri bỏ phiếu bầu cử Nghị viện châu Âu ở Riga, Latvia ngày 6/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN

  • Cử tri bỏ phiếu bầu cử Nghị viện châu Âu ở Riga, Latvia ngày 6/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN