[Photo] Cử tri Malta bầu cử Nghị viện châu Âu

Hà Nội (TTXVN 8/6/2024) Ngày 8/6/2024, cử tri Malta đi bỏ phiếu bầu cử Nghị viện châu Âu (EP).

  • Thủ tướng Malta Robert Abela (trái) bỏ phiếu bầu Nghị viện châu Âu tại Zejtun, ngày 8/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN

  • Thủ tướng Malta Robert Abela bỏ phiếu bầu Nghị viện châu Âu tại Zejtun, ngày 8/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN

  • Tổng thống Malta Myriam Spiteri Debono bỏ phiếu bầu Nghị viện châu Âu tại Zejtun, ngày 8/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN