Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ V thành công tốt đẹp

    Nhân vật liên quan

    • Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị khóa VIII (từ 1/1998); Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII; Bí thư Trung ương Đảng khóa VI; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1999-2007)Phạm Thế Duyệt

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 18/11/1983