Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội Nông dân Việt Nam thành công tốt đẹp

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 29/3/1988