[Photo] Đại hội Đảng lần thứ II (2/1951)

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh
    • Tổng Bí thư của Đảng (5/1941 - 10/1956) và (7/1986 - 12/1986); Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội (9/1960 - 7/1981); Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (7/1981- 6/1987) )Trường Chinh

Từ ngày 11 đến 19/2/1951, đại hội lần thứ hai của Đảng được tiến hành tại Chiêm Hóa (Tuyên Quang) với sự tham dự của 158 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 760 nghìn đảng viên. Đại hội đã bầu đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư và đề ra đường lối lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi hoàn.

  • Toàn cảnh Đại hội lần thứ II của Đảng. Ảnh tư liệu - TTXVN

  • Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Trường Chinh trao đổi về những văn kiện Đại hội II

  • Các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II. Hàng ngồi từ trái: các đồng chí Tố Hữu, Tôn Đức Thắng, Hà Huy Giáp, Hồ Viết Thắng, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hàng đứng từ trái: các đồng chí Ung Văn Khiêm, Chu Văn Tấn, Lê Văn Lương, Trần Quốc Hoàn, Lê Thanh Nghị, Hoàng Quốc Việt, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Khang, Nguyễn Lương Bằng, Tổng Bí thư Trường Chinh

  • Các đại biểu mừng Đại hội thành công