[Photo] Đại hội Đảng lần thứ III (9/1960)

Từ ngày 5 đến 10/9/1960, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội lần thứ III của Đảng với sự tham dự của 525 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 500.000 đảng viên. Đại hội đã bầu đồng chí Hồ Chí Minh tiếp tục làm Chủ tịch Đảng và đồng chí Lê Duẩn làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đảng.

  • Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí Lê Duẩn, Trường Chinh tại Đại hội lần thứ III của Đảng. Ảnh tư liệu - TTXVN

  • Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng

  • Đồng chí Lê Duẩn đọc Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960)

  • Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đại biểu các Đảng Cộng sản: Ấn Độ, Indonesia, Hungary dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng

  • Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí Phạm Hùng, Nguyễn Lương Bằng với các đồng chí đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng