[Photo] Đại hội Đảng lần thứ VI (15 - 18/12/1986)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng họp từ ngày 15 đến 18/12/1986 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.129 đại biểu, thay mặt gần 1,9 triệu đảng viên trong cả nước. Đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội VI đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện theo định hướng XHCN, đưa đất nước ta vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng, đạt được những thắng lợi mang ý nghĩa quyết định cho những năm phát triển tiếp theo.

  • Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng. Ảnh tư liệu - TTXVN

  • Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI. Ảnh: TTXVN

  • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng. Ảnh: TTXVN

  • Đồng chí Nguyễn Văn Linh phát biểu tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (15 - 18/12/1986). Ảnh: TTXVN

  • Trưởng đoàn đại biểu các nước chào mừng và đánh giá cao bản Báo cáo Chính trị quan trọng do đồng chí Trường Chinh trình bày tại Đại hội VI (1986)