[Photo] Đại hội Đảng lần thứ VIII (28/6 - 1/7/1996)

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư của Đảng từ 6/1991 đến 12/1997Đỗ Mười

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 28/6 đến 1/7/1996. Tham dự Đại hội có 1.198 đại biểu thay mặt cho hơn 2 triệu đảng viên trong cả nước. Đồng chí Đỗ Mười tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư.

  • Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII (28/6 - 1/7/1996), tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN

  • Các đại biểu thông qua nghị quyết Đại hội. Ảnh: Xuân Lâm - TTXVN

  • Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII

  • Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII ra mắt Đại hội

  • Tổng Bí thư Đỗ Mười gặp gỡ các đại biểu quốc tế dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII

  • Đồng chí Brendin, Nghị sĩ Quốc hội, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Xã hội Dân chủ Thụy Điển chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII