[Photo] Đại hội III Hội Nông dân Việt Nam (17-20/11/1998)

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa VIII, IX; Chủ tịch nước (1997-2006)Trần Đức Lương
    • Tổng Bí thư của Đảng từ 12/1997 đến 4/2001 Lê Khả Phiêu

  • Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần III (nhiệm kỳ 1998 - 2003) diễn ra tại Hà Nội từ ngày 17 - 20/11/1998. Ảnh: Cao Phong - TTXVN

  • Chủ tịch nước Trần Đức Lương trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Hội Nông dân Việt Nam tại Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần III, nhiệm kỳ 1998 - 2003, diễn ra từ ngày 17 - 20/11/1998 tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN

  • Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gặp mặt thân mật các đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ III (từ ngày 17 - 20/11/1998) tại Hà Nội. Ảnh: Đình Na - TTXVN