Đại hội IX Công đoàn Việt Nam thành công tốt đẹp

Hà Nội (TTXVN 13/10/2003)

      Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi, dân chủ và đầy tinh thần trách nhiệm, sáng 13/10/2003, Đại hội IX Công đoàn Việt Nam đã bế mạc trọng thể trong không khí Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ đổi mới, thể hiện ý chí, nguyện vọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam bước vào thế kỷ mới và thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và lãnh đạo nhiều Ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương đã dự.

        Ngay trong ngày khai mạc, Đại hội đã vinh dự được đón đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, các đồng chí nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Tổng Bí thư; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến dự... Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã có bài phát biểu quan trọng và trân trọng trao tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: Giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam đoàn kết, lao động sáng tạo, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước“.

       Đại hội đã nghe hàng trăm lượt ý kiến phát biểu tại các tổ và ở hội trường, cùng nhiều bài tham luận, ý kiến phát biểu của các đại biểu trong nước và quốc tế; thảo luận và thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa VIII trình Đại hội IX; thông qua Điều lệ (sửa đổi) của Công đoàn Việt Nam.

      Đại hội đã bầu 150 đồng chí có phẩm chất và năng lực vào Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2003-2008. Ban chấp hành đã họp phiên đầu tiên và bầu Đoàn Chủ tịch gồm 19 đồng chí, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 11 đồng chí và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đồng chí Cù Thị Hậu, Ủy viên Trung ương Đảng tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

      Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn Việt Nam gồm 4 nội dung chính sau:

     Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 1998-2003, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2003-2008 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa VIII trình Đại hội IX Công đoàn Việt Nam. Thông qua toàn văn Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được bổ sung, sửa đổi. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 1998-2003. Giao cho Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa IX tiếp thu ý kiến của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, của đồng chí Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ý kiến đóng góp của các đại biểu để bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản trước khi ban hành. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức, lao động cả nước phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu “Dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh“.

       Đọc diễn văn tại lễ bế mạc, đồng chí Cù Thị Hậu, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh: Đại hội đã thể hiện sự tập trung trí tuệ của hàng triệu công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn, là hình ảnh thu nhỏ thể hiện ý chí, tư tưởng, nguyện vọng của giai cấp công nhân, của tổ chức công đoàn Việt Nam trước xu thế mới, thời cơ và thách thức mới của đất nước trong những năm đầu của thế kỷ 21. Đồng chí Cù Thị Hậu đã thay mặt Đại hội cảm ơn các đoàn đại biểu công đoàn quốc tế và công đoàn các nước, đại diện các đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ đã tới dự và quan tâm sâu sắc tới Công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam. Đồng chí khẳng định: Đại hội IX Công đoàn Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội sẽ góp phần tạo nên sức mạnh mới của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, góp phần đẩy nhanh sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong thời kỳ mới./.

                                                                                                            Thu Nga- Bích Thủy