[Infographics] Đại tướng Chu Huy Mân: Nhà lãnh đạo quân sự - chính trị toàn diện

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa IV, V; Đại tướng; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước; (1981-1986)Chu Huy Mân