[Infographics] Dân ca quan họ Bắc Ninh - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại

Hà Nội (TTXVN 23/02/2019) Sau 10 năm được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại (2009-2019), tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều chủ trương chính sách bảo tồn, phát huy và lan tỏa dân ca Quan họ Bắc Ninh.