Đảng Cộng sản Việt Nam có sức hội tụ lớn nhất mọi sức mạnh của nhân dân

Hà Nội (TTXVN 3/2/2024) Ngày 3/2, nhân dịp 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tập đoàn truyền thông Uruguay Grupo Multimedio đã đăng chùm 3 bài viết trên báo in và báo điện tử ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bài báo ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp 94 năm thành lập 3/2/1930-3/2/2024 đăng trên báo điện tử ra ngày 3/2 của tập đoàn truyền thông Uruguay Grupo Multimedio.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, trong bài viết dưới tiêu đề “Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ niệm 94 năm lịch sử”, nhà báo Leonardo Pérez Piña đã điểm lại chặng đường vẻ vang của Đảng ta, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập vào năm 1930. 

Tác giả khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, một đảng cách mạng chân chính, có sức hội tụ lớn nhất mọi sức mạnh của nhân dân, của giai cấp, sớm trở thành đội tiên phong của giai cấp và của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống đế quốc, phong kiến. Trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng bước thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình. 15 năm sau khi thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, đánh đuổi đế quốc, thực dân, lật đổ chế độ phong kiến, lập ra nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á; mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 - 1954) và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975). Dân tộc Việt Nam trở thành một trong những dân tộc đầu tiên làm cách mạng giải phóng dân tộc thành công ở một nước thuộc địa và lệ thuộc; một trong những dân tộc đầu tiên đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ và chủ nghĩa thực dân mới, mở đầu phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

Trong bài viết của mình, nhà báo Pérez Piña cũng khẳng định quyết sách đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc thực hiện công cuộc Đổi mới từ năm 1986 và sau gần 40 năm, Việt Nam đã đạt được những thành tựu kinh tế đáng khâm phục. Trong hoạt động đối ngoại, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với gần 200 quốc gia và thiết lập quan hệ đối tác ở nhiều cấp độ khác nhau với hàng chục quốc gia. 

Bài báo dẫn bình luận của Thông tấn xã Việt Nam khẳng định “Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam đã đạt được những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi đời sống và vận mệnh của cả dân tộc, tạo nền tảng quan trọng để đất nước tiếp tục đổi mới và phát triển thịnh vượng”.

Bài báo “Việt Nam thu hút các nhà đầu tư mới với ngành bán dẫn” đăng trên báo điện tử ra ngày 3/2/2024 của Tập đoàn truyền thông Uruguay Grupo Multimedio. 

Trong một bài báo khác về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) trong 35 năm qua ở Việt Nam, nhà báo Pérez Piña đánh giá cao những chính sách linh hoạt và đúng đắn của Việt Nam, nhờ đó đã gọi được vốn đầu tư của 129 quốc gia trên thế giới. Tính tới cuối năm 2023, đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam lên tới gần 439 tỷ USD, trong đó đã giải ngân được 274 tỷ USD.

Bài báo cũng nêu rõ việc Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam mở rộng hoạt động ngoại giao kinh tế đã tạo cơ hội lớn hơn trong việc thu hút dòng vốn chất lượng cao vào các ngành công nghiệp mới. Chính sách thu hút đầu tư đã thực sự đem lại kết quả tích cực khi khu vực FDI đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. 

Nhà báo Pérez Piña dẫn đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB) khi cho rằng Việt Nam có thể thực hiện chính sách thu hút các tập đoàn đa quốc gia quy mô lớn, năng lực sản xuất cao, liên kết chặt chẽ với chuỗi giá trị toàn cầu, nhờ thế mạnh về ổn định chính trị, vị trí địa lý thuận lợi và độ mở kinh tế lớn khi tham gia 15 Hiệp định Thương mại Tự do thế hệ mới.

Trong một bài báo khác với tiêu đề “Việt Nam thu hút các nhà đầu tư mới với ngành bán dẫn”, nhà báo Pérez Piña của Grupo Multimedio, tập đoàn truyền thông có tiếng của Uruguay, nhấn mạnh chủ trương của Chính phủ Việt Nam coi công nghiệp bán dẫn sẽ là ngành kinh tế mũi nhọn trong tương lai. Bài báo nhận định sau hơn 30 năm thu hút vốn FDI, Việt Nam trở thành ngôi sao mới nổi trong chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu. Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư chững lại, Việt Nam đang nỗ lực thu hút dòng vốn vào sản xuất mạch điện và chất bán dẫn. 

Bài báo kết luận, trong thời gian gần đây, nhiều công ty bán dẫn lớn của Mỹ đã ký thỏa thuận để đầu tư vào Việt Nam và cơ hội trong thị trường này đối với Việt Nam là rất tiềm năng.

                           Diệu Hương