[Video] Đảng Cộng sản Việt Nam và Cuba tăng cường quan hệ (6/2023)

    Nhân vật liên quan

    • Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương ĐảngLê Hoài Trung

Từ ngày 25 đến ngày 26/6/2023, Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương do đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương dẫn đầu, đã thăm và làm việc tại Cuba.