Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Uruguay luôn gắn kết trên tinh thần chủ nghĩa Marx-Lenin

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIIINguyễn Phú Trọng

Hà Nội (TTXVN 3/2/2024) Ngày 3/2, báo Nhân dân (El Popular), cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Uruguay, đã đăng Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Uruguay gửi tới Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024).

Bài viết ca ngợi những thành tựu ngoại giao của Việt Nam trong năm 2023, đặc biệt là trường phái ngoại giao “Cây tre Việt Nam”, của báo Nhân dân (El Popular), cơ quan ngôn luận Đảng Cộng sản Uruguay (ảnh chụp màn hình).

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, điện mừng khẳng định lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, gắn liền với chủ nghĩa anh hùng và phẩm giá, với độc lập và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. Cuộc đời, sự nghiệp và di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc là tấm gương đối với tất cả những người cách mạng trên thế giới.

Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Uruguay cũng ca ngợi tinh thần quả cảm, sự hy sinh anh dũng của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh bại thực dân Pháp, đế quốc Nhật và đế quốc Mỹ thống nhất đất nước. Tinh thần chiến đấu của nhân dân Việt Nam là tấm gương cho những người cộng sản Uruguay cũng như các dân tộc trên thế giới. 

Ảnh chụp màn hình từ báo Nhân dân (El Popular), cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Uruguay.

Đảng Cộng sản Uruguay bày tỏ tình đoàn kết, sẽ luôn kề vai sát cánh cùng Đảng Cộng sản Việt Nam anh em trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ thành quả cách mạng ở Việt Nam. 

Bức điện cũng khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Uruguay sẽ luôn gắn kết trên tinh thần chủ nghĩa Marx-Lenin, với lịch sử hào hùng, cũng như trong công cuộc xây dựng cách mạng hiện nay, cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Ảnh chụp màn hình từ báo Nhân dân (El Popular), cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Uruguay.

Cùng ngày, trang điện tử của báo Nhân dân, Đảng Cộng sản Uruguay, cũng đăng bài viết ca ngợi những thành tựu ngoại giao của Việt Nam trong năm 2023, đặc biệt là đường lối ngoại giao “Cây tre Việt Nam”. Bài viết khẳng định năm 2023 là năm mà ngoại giao Việt Nam đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhờ đó thế giới biết được nhiều hơn về những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được. 

Kết quả thành công của các chuyến công du của lãnh đạo Việt Nam không chỉ góp phần củng cố đường lối đối ngoại mở cửa phục vụ phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới mà còn từng bước hình thành phong cách ngoại giao thấm nhuần những nét đẹp văn hóa, sự khiêm tốn và lòng chân thành, bài báo nhấn mạnh.