Dâng hương kỷ niệm 10 năm ngày mất Giáo sư Trần Văn Giàu

Long An (TTXVN 16/12/2020)

Ngày 16/12/2020, UBND tỉnh Long An tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 10 năm ngày mất của Giáo sư Trần Văn Giàu (16/12/2010 – 16/12/2020). Đây là hoạt động nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của Giáo sư với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, qua đó tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, bồi dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc cho thế hệ trẻ ngày nay.

Giáo sư Trần Văn Giàu sinh ngày 11/9/1911, tại làng An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tân An (nay là tỉnh Long An). Ông là người chiến sĩ cộng sản, nhà cách mạng kiên trung, người thầy lỗi lạc, nhà trí thức uyên thâm đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Giáo sư Trần Văn Giàu mất ngày 16/12/2010, được Đảng và Nhà nước tổ chức lễ tang cấp Nhà nước và an táng tại quê nhà xã An Lục Long (nay thuộc xã Dương Xuân Hội), huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út đã ôn lại tiểu sử của Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Trần Văn Giàu. Với 100 tuổi đời, 81 tuổi Đảng, hoạt động cách mạng liên tục và sôi nổi trên nhiều cương vị khác nhau. Từ một thanh niên trí thức yêu nước, ông đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, trở thành một chiến sĩ cộng sản, một nhà cách mạng kiên cường. Trong cương vị là Bí thư Xứ ủy Nam kỳ, ông đã lãnh đạo thành công cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 tại Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định và các tỉnh Nam Bộ.

Năm 1951, Bộ Giáo dục chủ trương thành lập Trường Dự bị Đại học ở vùng kháng chiến Thanh - Nghệ - Tĩnh rộng lớn. Theo sự phân công của Đảng, từ một cán bộ chính trị, ông Trần Văn Giàu được chuyển sang công tác giảng dạy tại trường đại học. Ông trở thành một trong những người đầu tiên khai sáng nền giáo dục đại học của nước nhà, là cây đại thụ ngành khoa học xã hội và nhân văn của Việt Nam. Với những công trình nghiên cứu và giảng dạy của mình trên lĩnh vực Triết học, Sử học và Văn học, Giáo sư Trần Văn Giàu được phong hàm Giáo sư trong lớp giáo sư đầu tiên của nước ta.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út khẳng định, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Giáo sư Trần Văn Giàu là biểu tượng cho hào khí quật cường và tinh thần bất khuất của đất và người Nam Bộ nói chung, của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Long An nói riêng trong sự nghiệp đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành độc lập cho dân tộc và xây dựng Tổ quốc. Với Đảng bộ và nhân dân Long An, Giáo sư Trần Văn Giàu là niềm tự hào cho các thế hệ noi theo, học tập và kế thừa./.

Đức Hạnh