[Photo] Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ báo cáo nhanh kết quả Hội nghị TƯ 9

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ươngNguyễn Văn Thể

Hà Nội (TTXVN 21/5/2024) Chiều 21/5/2024, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng khóa XIII và Hội nghị thông tin chuyên đề quý II/2024.

  • Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: TTXVN phát

  • Hội nghị thông tin chuyên đề quý II/2024. Ảnh: TTXVN phát

  • Giáo sư Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương thông tin chuyên đề “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ, công tác cán bộ và thực tiễn vận dụng hiện nay” tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát