[Video] Đào Duy Tùng - Nhà tư tưởng, lý luận xuất sắc của Đảng

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị khóa VI, VII; Thường trực Ban Bí thư và Thường trực Bộ Chính trị - Ban Bí thư: Khóa VII (1991-1996)Đào Duy Tùng

Hà Nội (TTXVN 20/5/2024) Với 74 năm tuổi đời, hơn 50 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Đào Duy Tùng đã có những đóng góp lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Không chỉ là người chiến sĩ cộng sản kiên trung, một nhà lãnh đạo cao cấp, tài năng của Đảng, đồng chí còn có nhiều cống hiến xuất sắc trên mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng ta; đồng thời là một tấm gương sáng về đạo đức cách mạng cao đẹp. Đồng chí Đào Duy Tùng sinh vào ngày này cách đây tròn 100 năm, ngày 20/5/1924.