Đáp từ của Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Suharto tại buổi chiêu đãi ngày 19/11/1990

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa IV, V, VI; Bí thư Trung ương Đảng Khóa V; Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (6/1987- 9/1992)Võ Chí Công

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 19/11/1990