[Video] Điện Biên Phủ và Geneve qua tài liệu lưu trữ

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III, IV; Bí thư Trung ương Đảng khóa II; Phó Thủ tướng Thường trực; Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòngVõ Nguyên Giáp
    • Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III, IV, V; Bí thư Trung ương Đảng khóa II; Thủ tướng Chính phủ (9/1955 - 7/1981); Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; (7/1981 - 6/1987)Phạm Văn Đồng

Hà Nội (TTXVN 25/4/2024) Tròn 70 năm trước, những ngày đầu xuân năm 1954 cả nước đã tập trung mọi sức lực, của cải, chấp nhận gian khổ, hy sinh để làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu không chỉ có ý nghĩa đặc biệt về quân sự mà còn có giá trị to lớn về chính trị, đặt nền móng đưa đến thành công của Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, kết thúc 9 năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp của quân và dân ta. Mời quý vị cùng tìm hiểu về điều này qua những tư liệu, tài liệu lịch sử.