Diễn văn của đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản tại buổi chiêu đãi chào mừng đoàn ngày 15/7/1977

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, số 196 ngày 15/7/1977

Diễn văn của đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản tại buổi chiêu đãi chào mừng đoàn ngày 15/7/1977

 

Diễn văn của đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản tại buổi chiêu đãi chào mừng đoàn ngày 15/7/1977

 

Diễn văn của đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản tại buổi chiêu đãi chào mừng đoàn ngày 15/7/1977

 

Diễn văn của đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản tại buổi chiêu đãi chào mừng đoàn ngày 15/7/1977

 

Diễn văn của đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản tại buổi chiêu đãi chào mừng đoàn ngày 15/7/1977