Diễn văn của đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản, trong buổi chiêu đãi từ biệt của Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam tối 17/7/1977

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 17/7/1977

Diễn văn của đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản, trong buổi chiêu đãi từ biệt của Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam tối 17/7/1977

 

Diễn văn của đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản, trong buổi chiêu đãi từ biệt của Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam tối 17/7/1977

 

Diễn văn của đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản, trong buổi chiêu đãi từ biệt của Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam tối 17/7/1977

 

Diễn văn của đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản, trong buổi chiêu đãi từ biệt của Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam tối 17/7/1977