Diễn văn của đồng chí Fidel Castro trong cuộc chiêu đãi tối 12/9/1973

Tin miền Bắc của Việt Nam Thông tấn xã số 256, ngày 13/9/1973