Diễn văn của đồng chí Lê Duẩn, trong buổi chiêu đãi của đoàn đại biểu Đảng cộng sản Việt Nam và Chính phủ nước CHXHCN Việt Năm tối 17/7/1977

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 17/7/1977

Diễn văn của đồng chí Lê Duẩn, trong buổi chiêu đãi của đoàn đại biểu Đảng cộng sản Việt Nam và Chính phủ nước CHXHCN Việt Năm tối 17/7/1977

 

Diễn văn của đồng chí Lê Duẩn, trong buổi chiêu đãi của đoàn đại biểu Đảng cộng sản Việt Nam và Chính phủ nước CHXHCN Việt Năm tối 17/7/1977

 

Diễn văn của đồng chí Lê Duẩn, trong buổi chiêu đãi của đoàn đại biểu Đảng cộng sản Việt Nam và Chính phủ nước CHXHCN Việt Năm tối 17/7/1977

 

Diễn văn của đồng chí Lê Duẩn, trong buổi chiêu đãi của đoàn đại biểu Đảng cộng sản Việt Nam và Chính phủ nước CHXHCN Việt Năm tối 17/7/1977