Diễn văn của ngài Fernando Henrique Cardoso Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Brazil trong cuộc chiêu đãi chào mừng Chủ tịch Lê Đức Anh (10/1995)

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 11/10/1995
Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 11/10/1995
Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 11/10/1995
Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 11/10/1995