Diễn văn của ngài Fernando Henrique Cardoso Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Brazil trong cuộc chiêu đãi chào mừng Chủ tịch Lê Đức Anh (10/1995)

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị; Khóa V, VI, VII, VIII; Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; (9/1992 - 9/1997)Lê Đức Anh

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 11/10/1995
Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 11/10/1995
Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 11/10/1995
Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 11/10/1995