Diễn văn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong cuộc chiêu đãi chào mừng Thủ tướng Lý Bằng và Phu nhân sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam (30/11/1992)

Tin trong nước của Thông tấn xã Việt Nam số 336, ngày 1/12/1992