Diễn văn của Tổng thống Argentina, Carlos Saúl Menem tại chiêu đãi của Thủ tướng Võ Văn Kiệt (2/1997)

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 17/2/1997