[Photo] Đối thoại chính sách giữa các Thống đốc NHTW ASEAN và CEO các định chế tài chính (4/2024)

Hà Nội (TTXVN 4/4/2024) Ngày 4/4/2024, tại Luang Prabang (Bắc Lào) diễn ra Phiên Đối thoại chính sách giữa các Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN và Tổng Giám đốc điều hành (CEOs) các định chế tài chính. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN (AFMM) lần thứ 28 và Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN (AFMGM) lần thứ 11 diễn ra từ ngày 3 - 5/4/2024 tại Lào.

  • Toàn cảnh Phiên Đối thoại chính sách giữa các Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN và Tổng Giám đốc điều hành (CEOs) các định chế tài chính (ngày 4/4/2024). Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào

  • Quang cảnh Phiên Đối thoại chính sách giữa các Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN và Tổng Giám đốc điều hành (CEOs) các định chế tài chính (ngày 4/4/2024). Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào

  • Đoàn Việt Nam tại Phiên Đối thoại chính sách giữa các Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN và Tổng Giám đốc điều hành (CEOs) các định chế tài chính (ngày 4/4/2024). Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào