[Photo] Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III, IV; Bí thư Trung ương Đảng khóa II; Phó Thủ tướng Thường trực; Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòngVõ Nguyên Giáp

Hà Nội (TTXVN 8/7/2024) Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập ngày 22/12/1944 tại khu rừng Trần Hưng Đạo ở châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, gồm 3 tiểu đội với 34 chiến sĩ được lựa chọn từ những chiến sĩ Cao-Bắc-Lạng, do đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy. Đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng và là tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

  • Lễ thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, ngày 22/12/1944. Ảnh: Tư liệu TTXVN

  • Đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc Lời Tuyên thệ trong ngày thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân 22/12/1944. Ảnh: Tư liệu TTXVN