Đón bằng ghi danh “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

    Nhân vật liên quan

    • Vũ Đức Đam

Hà Nội (TTXVN 02/04/2017)

Tối 02/04/2017 (tức mùng 6/3 âm lịch), tại xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định diễn ra lễ đón nhận bằng UNESCO ghi danh “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và công bố Chương trình Hành động quốc gia về bảo vệ và phát huy giá trị di sản.
    Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo tỉnh Nam Định; đại diện UNESCO tại Việt Nam…

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là niềm vinh dự, niềm tự hào, khẳng định những giá trị và đóng góp của văn hóa Việt Nam với nền văn hóa chung của nhân loại. Cùng với niềm vinh dự đó là trách nhiệm phải bảo tồn và phát huy di sản tốt hơn. Trách nhiệm không chỉ với cơ quan quản lý, mà đặc biệt quan trọng là trách nhiệm của cộng đồng, là những người thực hành di sản. Với trách nhiệm và lòng tự hào ấy, chúng ta cần thực hiện hiệu quả Chương trình hành động quốc gia về bảo vệ di sản, để tín ngưỡng được thực hành, trao truyền đúng với những giá trị văn hóa tốt đẹp của di sản, không bị làm sai lệch biến tướng…

Tại lễ vinh danh, ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã công bố Chương trình Hành động quốc gia về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” giai đoạn 2017-2022.

Đại diện UNESCO trao bằng chứng nhận cho lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Theo Chương trình Hành động quốc gia, di sản văn hóa phi vật thể Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, và các tập quán, nghi lễ, lễ hội truyền thống tốt đẹp gắn với di sản sẽ tiếp tục được nhận diện giá trị, nghiên cứu, kiểm kê, tư liệu hóa; các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt sẽ được đẩy mạnh nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, uống nước nhớ nguồn, tinh thần hòa hợp dân tộc và trân trọng vai trò của người phụ nữ trong cộng đồng.

Chương trình Hành động cũng lưu ý đến tạo điều kiện cho việc thực hành, sáng tạo và truyền dạy di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt trong cộng đồng; khuyến khích những nghệ nhân hát văn cao tuổi truyền dạy những bài bản cổ cho thế hệ trẻ; tăng cường các hình thức giáo dục phù hợp trong và ngoài trường học.

Về đãi ngộ, cần tôn vinh các cá nhân, cộng đồng có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, thực hành, truyền dạy, bảo vệ và phát huy giá trị di sản; có chính sách, khen thưởng và phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước cho các nghệ nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động bảo vệ, trao truyền những giá trị văn hóa của di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt.

 

Cộng đồng có vai trò quan trọng trong việc gìn giữ, thực hành di sản.

 Thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước nhằm gìn giữ, bảo vệ và phát huy những giá trị tốt đẹp của di sản, đồng thời ngăn ngừa, loại bỏ các hủ tục và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng di sản để trục lợi, làm sai lệch di sản và có tác động tiêu cực tới đời sống cộng đồng, xã hội.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông, các hội nghề nghiệp tổ chức các chương trình giới thiệu, quảng bá về giá trị di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt dưới nhiều hình thức tới công chúng trong và ngoài nước, gắn bảo tồn di sản văn hóa với phát triển du lịch bền vững.

“Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại vào ngày 1/12/2016. Việc UNESCO ghi danh di sản này góp phần tăng cường vị trí, vai trò của di sản văn hóa đối với xã hội, làm giàu thêm bức tranh đa dạng văn hóa của Việt Nam và của nhân loại. Đồng thời, làm cho cộng đồng, những người thực hành di sản nhận thức sâu sắc thêm về di sản của mình để họ tự hào và tích cực hơn trong công tác tham gia bảo vệ và phát huy giá trị của di sản./.

                                                                                                                                 Phương Hà