[Video] Đồng bào Tây Bắc với Chiến dịch Điện Biên Phủ

Hà Nội (TTXVN 21/3/2024) Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, quân và dân Tây Bắc đã có những đóng góp đáng kể vào chiến công chung của cả dân tộc ngay trên quê hương mình. Sự đóng góp của đồng bào các dân tộc Tây Bắc với chiến dịch Điện Biên Phủ là hình ảnh đẹp, trong sáng của tinh thần đoàn kết giữa miền xuôi và miền ngược tạo nên sức mạnh to lớn, sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc.