[Photo] Đồng chí Chu Huy Mân được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng (ngày 3/2/2000)

  • Đồng chí Chu Huy Mân được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng