Đồng chí Đặng Ngọc Tùng tái cử chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI; Bí thư Trung ương Đảng Khóa X, XI; Trưởng ban Tổ chức Trung ương (2/2011 - 2/2016)Tô Huy Rứa
    • Bí thư Trung ương Đảng khóa X, XI; Trưởng Ban Dân vận Trung ương (9/2007 - 1/2016)Hà Thị Khiết
    • Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2006-2016)Đặng Ngọc Tùng

Hà Nội (TTXVN 05/11/2008)

Sáng 5/11/2008, Đại hội X Công đoàn Việt Nam đã họp phiên bế mạc sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao.

Các đồng chí Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hà Thị Khiết, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã dự phiên bế mạc.

Đại hội đã bầu 160 đồng chí vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X; 21 đồng chí vào Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

Đồng chí Đặng Ngọc Tùng được bầu lại làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn; 5 phó Chủ tịch gồm các đồng chí: Nguyễn Hoà Bình, Hoàng Ngọc Thanh, Mai Đức Chính, Nguyễn Văn Ngàng, Nguyễn Thị Thu Hồng.

Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X gồm 13 đồng chí. Đồng chí Đỗ Xuân Học được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

Tại lễ ra mắt Ban Chấp hành khóa X, Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng khẳng định trong thực thi trách nhiệm, nhiệm vụ, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khoá X sẽ nghiêm túc giữ vững kỷ luật, kỷ cương, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. “Chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng tập thể Ban Chấp hành đoàn kết, nhất trí, kiên định, vững vàng, thực sự gương mẫu, phát huy tốt nhất vai trò của tập thể, đề cao đúng mức trách nhiệm cá nhân người đứng đầu và của mỗi thành viên; hành động kiên quyết, kịp thời, sáng tạo, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ”, Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn toàn quốc lần thứ X, trong đó đề ra các chỉ tiêu phấn đấu có 100% cán bộ công đoàn các cấp được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công đoàn; kết nạp mới ít nhất 1,5 triệu đoàn viên; đến hết năm 2013 có 70% số doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập công đoàn cơ sở và tập hợp được 60% trở lên số công nhân, viên chức, lao động trong doanh nghiệp gia nhập công đoàn; 70% trở lên số công đoàn cơ sở doanh nghiệp tổ chức thương lượng với người sử dụng lao động; 70% trở lên số công nhân được đào tạo chuyên môn, nghề nghiệp...

Phát biểu tại Lễ bế mạc Đại hội, Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng nhận định: Các nội dung được thông qua tại Đại hội lần này là kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động các cấp công đoàn cả nước, là sự tổng kết thực tiễn và lý luận, về tổ chức và hoạt động công đoàn trong 5 năm qua để tiếp tục đổi mới và phát triển trong 5 năm tới.

Đại hội đã biểu thị quyết tâm của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động và các cấp công đoàn cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vàng của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại hội kêu gọi toàn thể công nhân, viên chức, lao động và cán bộ, đoàn viên công đoàn ở các cấp, các ngành trong cả nước hãy phát huy truyền thống và bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, của tổ chức công đoàn Việt Nam quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội và đưa khẩu hiệu thành hành động “Đổi mới, sáng tạo, vì quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn nước ta với những việc làm cụ thể, thiết thực trong lao động, sản xuất, công tác và hoạt động công đoàn”. “Trước mắt, hãy dấy lên phong trào thi đua yêu nước sôi nổi mạnh mẽ và rộng khắp trong công nhân, viên chức, lao động, tập trung mọi nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2008”, Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh.

* Đồng chí Đặng Ngọc Tùng sinh ngày 28/8/1952

Quê quán: Xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Trình độ học vấn: Tiến sĩ Kinh tế

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X,

Đại biểu Quốc hội khoá XI, XII

Ngày vào Đảng: 09/5/1981

Ngày chính thức: 09/5/1982

Đồng chí Đặng Ngọc Tùng đã được khen thưởng Huân chương lao động hạng III và nhiều Huy chương khác./.

 Bích Thủy