[Photo] Đồng chí Đào Duy Tùng - Nhà lãnh đạo tài năng, giản dị, gần gũi

  Nhân vật liên quan

  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa VI, VII; Thường trực Ban Bí thư và Thường trực Bộ Chính trị - Ban Bí thư: Khóa VII (1991-1996)Đào Duy Tùng

Hà Nội (TTXVN 14/5/2024) Đồng chí Đào Duy Tùng, sinh ngày 20/5/1924, tại xóm Chợ, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng, đồng chí Đào Duy Tùng luôn giữ gìn phẩm chất của người cộng sản, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, trung thực, khiêm nhường, làm hết mình, sống giản dị, nghĩa tình và gần gũi mọi người; là nhà tư tưởng, lý luận xuất sắc hàng đầu của Đảng, đặc biệt có những đóng góp nổi bật trong những bước ngoặt của cách mạng Việt Nam.

 • Đồng chí Đào Duy Tùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa VI (1986). Ảnh: TTXVN

 • Đồng chí Đào Duy Tùng (thứ 3, phải sang) cùng với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và đồng chí Trường Chinh chụp ảnh với các đồng chí tham gia soạn thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VI (1986). Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN

 • Tổng Bí thư Đỗ Mười và đồng chí Đào Duy Tùng (ngoài cùng, bên phải) cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương ĐCS Việt Nam khóa VII (1991). Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN

 • Đồng chí Đào Duy Tùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng tiếp Đoàn đại biểu Đảng cộng sản Cuba sang dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (1991). Ảnh: TTXVN

 • Đồng chí Đào Duy Tùng, Bí thư TW Đảng nói chuyện với cán bộ, nhân dân tỉnh Yên Bái (1993). Ảnh: TTXVN

 • Tổng Bí thư Đỗ Mười và đồng chí Đào Duy Tùng thăm Công ty chế biến nông hải sản Kiên Giang (1993). Ảnh: TTXVN

 • Tổng Bí thư Đỗ Mười và đồng chí Đào Duy Tùng, Bí thư Trung ương Đảng nói chuyện với các đồng chí lãnh đạo 4 tỉnh Hải Hưng, Thái Bình, Hà Nam và Hà Bắc (1994). Ảnh; Xuân Lâm/TTXVN

 • Đồng chí Đào Duy Tùng cùng các đồng chí lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí, tuyên truyền tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIII. (Ảnh: Tư liệu)

 • Tổng Bí thư Đỗ Mười và đồng chí Đào Duy Tùng, Bí thư Trung ương Đảng thăm gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Duẩn nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày sinh đồng chí (1992). Ảnh: TTXVN

 • Tổng Bí thư Đỗ Mười và đồng chí Đào Duy Tùng nói chuyện với cán bộ các dân tộc huyện Sa Pa trong chuyến thăm, làm việc tại Lào Cai và Yên Bái (1993). Ảnh: TTXVN

 • Tổng Bí thư Đỗ Mười và đồng chí Đào Duy Tùng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sông Bé (1993). Ảnh: TTXVN

 • Đồng chí Đào Duy Tùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng nói chuyện với người dân Đắk Lắk (1995). Ảnh: TTXVN