[Photo] Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị khóa VI; Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; (1982-1991)Đồng Sỹ Nguyên

Hà Nội (TTXVN 26/2/2010)

  • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đồng Sỹ Nguyên (2010). Ảnh:Thống Nhất – TTXVN

  • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu tại Lễ trao tặng 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đồng Sỹ Nguyên (2010). Ảnh:Thống Nhất – TTXVN