Đồng chí Hà Thị Quế được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa IV (3/1974)

Hà Nội (VNTTX 7/3/1974)

Ngày 7/3/1974, Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ IV đã bế mạc tại Hà Nội. Đồng chí Hà Thị Quế được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tin này được đăng trên bản Tin miền Bắc của Việt Nam Thông tấn xã (số 066-TTX) ngày 7/3/1974.