[Infographics] Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính khóa XI, XII; Chủ tịch Quốc hội (3/2016 - 3/2021)Nguyễn Thị Kim Ngân

Hà Nội (TTXVN 31/3/2016)

Ngày 31/3/2016, Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã trúng cử chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.