[Infographics] Đồng chí Phạm Hùng - Nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa II, III, IV, V, VI; Bí thư Trung ương Đảng Khóa II, III; Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; (6/1987 - 3/1988)Phạm Hùng

Hà Nội (TTXVN 11/6/2022)

Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Phạm Hùng gắn liền với những bước ngoặt lịch sử hào hùng của dân tộc trong thế kỷ XX. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng liên tục 60 năm, vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc no ấm của nhân dân, đồng chí Phạm Hùng đã không quản gian nan, nguy hiểm, dù ở cương vị nào, thời kỳ cách mạng nào, đồng chí luôn sẵn sàng đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Với tinh thần trách nhiệm cao, kiên định, sáng tạo, nghị lực phi thường, đồng chí đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước.