[Photo] Đồng chí Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

  Nhân vật liên quan

  • Ủy viên Bộ Chính trị; Chủ tịch nước CHXHCN Việt NamTô Lâm

Hà Nội (TTXVN 22/5/2024) Sáng 22/5/2024, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã bầu đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

 • Đồng chí Tô Lâm, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TTXVN

 • Đồng chí Tô Lâm, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TTXVN

 • Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN

 • Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN

 • Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi lễ Tuyên thệ. Ảnh: TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi lễ Tuyên thệ. Ảnh: TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi lễ Tuyên thệ. Ảnh: TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ. Ảnh: TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ. Ảnh: TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ. Ảnh: TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ. Ảnh: TTXVN

 • Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ. Ảnh: TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ. Ảnh: TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ. Ảnh: TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ. Ảnh: TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu nhậm chức. Ảnh: TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu nhậm chức. Ảnh: TTXVN

 • Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

 • Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

 • Các Đại biểu Quốc hội chứng kiến Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ. Ảnh: TTXVN

 • Các Đại biểu Quốc hội chứng kiến Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ. Ảnh: TTXVN

 • Các Đại biểu Quốc hội chứng kiến Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ. Ảnh: TTXVN

 • Các Đại biểu Quốc hội chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN