[Photo] Đồng chí Võ Chí Công, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng cho đồng chí Nguyễn Văn Linh (25/6/1992)

  • Đồng chí Võ Chí Công, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng cho đồng chí Nguyễn Văn Linh (25/6/1992). Ảnh: Xuân Lâm-TTXVN