[Photo] Đồng chí Võ Văn Kiệt (phần I)

Hà Nội (TTXVN 23/11/2022) Cả cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Võ Văn Kiệt luôn dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có những quyết định táo bạo thể hiện tầm nhìn chiến lược của một nhà lãnh đạo kiệt xuất.