[Photo] Đồng chí Võ Văn Kiệt (phần II)

Hà Nội (TTXVN 21/11/2017) Đồng chí Võ Văn Kiệt - một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là người có tầm tư duy chiến lược, sắc sảo, nhạy bén, sáng tạo; có tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm.