Dư luận Nga đánh giá cao kết quả chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đức Lương (8/1998)

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 28/8/1998