GDP 9 tháng năm 2023 tăng 4,24%

Hà Nội (TTXVN 29/9/2023) GDP 9 tháng năm 2023 tăng 4,24% so với cùng kỳ năm 2022, chỉ cao hơn tốc độ tăng 2,19% và 1,57% của 9 tháng các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011-2023.