[Photo] Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023: Giải B

  Nhân vật liên quan

  • Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Thủ tướng Chính phủ; nước CHXHCN Việt NamTrần Lưu Quang

Hà Nội (TTXVN 21/6/2024) Tối 21/6/2024, tại Hà Nội diễn ra Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023. Trong số 165 tác phẩm vào chung khảo, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã thảo luận, thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn được 10 giải A, 26 giải B, 45 giải C, 41 giải Khuyến khích để trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023.

 • Các tác giả, nhóm tác giả nhận Giải B - Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

 • Các tác giả, nhóm tác giả nhận Giải B - Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

 • Các tác giả, nhóm tác giả nhận Giải B - Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

 • Các tác giả, nhóm tác giả nhận Giải B - Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

 • Các tác giả, nhóm tác giả nhận Giải B - Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

 • Các tác giả, nhóm tác giả nhận Giải B - Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

 • Các tác giả, nhóm tác giả nhận Giải B - Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN