[Video] Giáo sư Hồ Đắc Di - Người trí thức tiêu biểu của Việt Nam ở thế kỷ XX

    Nhân vật liên quan

    • Giáo sư, Bác sĩHồ Đắc Di

Hà Nội (TTXVN 25/6/2024) Bác sĩ Hồ Đắc Di là giáo sư đại học người Việt Nam đầu tiên và duy nhất trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, được thực dân Pháp cho phép thực hiện các ca phẫu thuật. Ông là một trong những trí thức tiêu biểu của Việt Nam ở thế kỷ 20, suốt đời tận tụy, hy sinh, cống hiến hết mình cho nền y học nước nhà, với nhiều công trình nghiên cứu khoa học cùng những thế hệ học trò nổi tiếng. Giáo sư, bác sĩ Hồ Đắc Di đã ra đi mãi mãi vào ngày này cách đây 40 năm, ngày 25-6-1984.