[Infographics] Hà Nội có 10 bệnh viện đạt chất lượng cao

Hà Nội (TTXVN 30/05/2024) Ngày 27/5, Sở Y tế Hà Nội tổng kết công tác quản lý chất lượng bệnh viện và an toàn người bệnh, nhân viên y tế năm 2023 với chủ đề “an toàn người bệnh là ưu tiên sức khỏe toàn cầu”.

Kết quả ghi nhận 10 bệnh viện có mức đánh giá chất lượng cao nhất gồm: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội và Bệnh viện Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh.